KEMUDAHAN AUDITORIUM, DEWAN, BILIK DAN MAKMAL DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI MALAYA

 

BIL.

KEMUDAHAN

KAPASITI

PENYEWAAN

AUDITORIUM

1.

Auditorium Utama

250 orang

Disewakan dengan kadar yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Pekeliling UM.Q/BPH/604/1 bertarikh 1 April 2015

2.

Auditorium A

90 orang

3.

Auditorium B

60 orang

4.

Dewan Arif

150 orang

5.

Dewan Bestari

140 orang

BILIK MESYUARAT

1.

Bilik Mesyuarat Cemerlang

80 orang

 

Tidak disewakan kepada umum

2.

Bilik Mesyuarat Pengurusan

20 orang

3.

Bilik Mesyuarat Dekan

10 orang

BILIK SEMINAR / KULIAH

1.

BSEA 201

50 orang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak disewakan kepada umum

2.

BSEA 203

50 orang

3.

BSEA 206

80 orang

4.

BSEA 306

80 orang

5.

BSEB 301

50 orang

6.

BSEB 303

50 orang

7.

BSEB 306

60 orang

8.

BSEC 101

60 orang

9.

BSEC 102

100 orang

10.

BSEC 204

150 orang

11.

BSEC 305

50 orang

12.

SKET (C)

60 orang

13.

SKET (D)

60 orang

14.

SKET (E)

60 orang

15.

Bilik T1

30 orang

16.

Bilik T2

30 orang

17.

Bilik T3

30 orang

18.

Bilik T4

30 orang

19.

Bilik CUBE

30 orang

 

MAKMAL KOMPUTER

1.

MK 1

40 orang

 

Tidak disewakan kepada umum

2.

MK 2

40 orang

3.

MK 3

30 orang

4.

MK 4 (Makmal Bahasa)

30 orang

5.

MK 4 (Micro Teaching)

11 orang

6.

Micro Komputer

40 orang

MAKMAL LAIN

1.

Bilik Matematik

20 komputer@ 30 orang

 

 

Tidak disewakan kepada umum

 

2.

Bilik Multimedia

20 komputer@ 30 orang

3.

Bilik Sumber

30 orang

4.

Studio TV

40 orang

5.

Makmal Kelompok

50 orang

6.

Bilik Seni 1

40 orang

7.

Bilik Seni 2

30 orang

 

Sebarang penyewaan kemudahan, boleh menghubungi;

Timbalan Dekan (Pembangunan & Penyelidikan)
Aras 1, Blok Pentadbiran
Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya
Tel : 03-7967 5079 (Puan Fatimah Abu Talib)
Faks : 03-7967 5089
Email : tdekan_pendidikan@um.edu.my 

Last Update: December 08, 2017