FAKULTI PENDIDIKAN
JAB / BHGN / UNIT OBJEKTIF KUALITI

PT01 – PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

  1. a)Memastikan 50% pelajar Doktor Falsafah (mod campuran dan penyelidikan) mendapat pengijazahan dalam tempoh 4 tahun.
    b)Memastikan 50% pelajar Sarjana (mod campuran dan penyelidikan) mendapat pengijazahan dalam tempoh 2.5 tahun.
  2. a) Memastikan 60% pelajar Ijazah Dasar mendapat PNGK 3.30 ke atas semasa pengijazahan.
    b)Memastikan 15% pelajar Ijazah Dasar mendapat PNGK 3.70 ke atas.
    c) Memastikan 85% pelajar Ijazah Dasar berjaya mendapat pengijazahan dalam tempoh minimum yang ditetapkan.

3. Memastikan 20% pelajar Sarjana (secara kerja kursus) lulus dengan cemerlang dalam tempoh 2 tahun.

 

Dikemaskini pada 30 Julai 2018


PT02 - PENYELIDIKAN

  1. Memastikan 80% daripada pensyarah terlibat dalam kerja penyelidikan yang mendapat bantuan kewangan dari dalam dan luar Universiti Malaya.
  2. a) Menerbitkan sekurang-kurangnya100 penerbitan setahun dalam jurnal bertaraf ISI dan Scorpus, jurnal akademik berwasit, buku, bab dalam buku, monograf dan prosiding persidangan.

b) Memastikan 10% penerbitan jurnal adalah di dalam jurnal yang diindeks dalam Pangkalan Data Thomson ISI Web/ Scopus.

 

Dikemaskini pada: 30 Julai 2018

Last Update: August 14, 2018