Audit Kualiti Dalaman

Audit Kualiti Dalaman Universiti Bil 17/2016 akan berlangsung dari 9 Mei hingga 20 Mei 2016. Semua bahagian Pejabat Pengurusan dan Pentadbiran Fakulti akan diaudit. Maklumat terperinci untuk diambil maklum oleh semua Ketua Jabatan, Pensyarah, fakulti dan kakitangan sokongan tentang sesi audit adalah seperti berikut :

audit
Last Update: June 09, 2017