Kertas Kerja Terbaik

TAHNIAH

Sukacita dimaklumkan bahawa Dr. Muhammad Azhar Zailani, Ketua, Jabatan Pendidikan Bahasa & Literasi dan Dr. Wail Muil Alhaj Said Ismail daripada Jabatan Asas Pendidikan & Kemanusiaan, Fakulti Pendidikan telah terpilih diantara 10 Kertas Kerja terbaik daripada 720 kertas kerja yang dibentangkan dalam The 4th International Conference of the Arabic Language di Dubai, UAE pada 6 hingga 11 Mei 2015 yang lalu.

Seluruh warga Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya berbangga dengan pencapaian Dr. Muhammad Azhar dan Dr. Wail Muil.

Last Update: June 09, 2017