Program Perkhemahan di Broga Hills, Semenyih

21 – 22 November 2014

Program perkhemahan ini merupakan satu aktiviti wajib yang perlu dilaksanakan oleh setiap mahasiswa/I yang mengambil kursus PDET1105 Asas Pendidikan Jasmani, Kesihatan & Kokurikulum (PJK). Program yang dianjurkan di Broga Hills, Semenyih, Selangor ini adalah bagi menyempurnakan markah penilaian berterusan sebanyak 10%.

Last Update: November 09, 2015