Untitled Document
Pengurusan Universiti dalam mesyuratnya pada 12.02.2014 telah memutuskan jenis jurnal yang diklasifikasikan sebagai jurnal kategori A atau B seperti berikut:
JURNAL KATEGORI A Jurnal disenaraikan dalam indeks Scopus; ATAU Jurnal yang disenaraikan dalam ERA 2012 Journal List (Australian Research Council)
JURNAL KATEGORI B Jurnal yang diterbitkan oleh Universiti/Jabatan/Research Institutes/Learned or Professional Societies
Pengurusan juga bersetuju supaya jurnal yang disenaraikan di bawah Beall's List TIDAK diterima sebagai jurnal kategori A atau B.
Last Update: March 09, 2018