dekan_pendidikan@um.edu.my

Faculty Of Education

>> link : umpoint.um.edu.my

NO
FACILITIES
CAPACITY
RENTAL

1.

Auditorium Utama

250 orang

Disewakan dengan kadar yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Pekeliling UM.Q/BPH/604/1 bertarikh 1 April 2015

2.

Auditorium A

90 orang

Disewakan dengan kadar yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Pekeliling UM.Q/BPH/604/1 bertarikh 1 April 2015

3.

Auditorium B

60 orang

Disewakan dengan kadar yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Pekeliling UM.Q/BPH/604/1 bertarikh 1 April 2015

4.

Dewan Arif

150 orang

Disewakan dengan kadar yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Pekeliling UM.Q/BPH/604/1 bertarikh 1 April 2015

5.

Dewan Bestari

140 orang

Disewakan dengan kadar yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Pekeliling UM.Q/BPH/604/1 bertarikh 1 April 2015
6.

Bilik Mesyuarat Cemerlang

80 orang

Tidak disewakan kepada umum
7.

Bilik Mesyuarat Pengurusan

20 orang

Tidak disewakan kepada umum
8.

Bilik Mesyuarat Dekan

10 orang

Tidak disewakan kepada umum
8

BSEA 201

50 orang

Tidak disewakan kepada umum
10

BSEA 203

50 orang

Tidak disewakan kepada umum
11

BSEA 206

80 orang

Tidak disewakan kepada umum
12

BSEA 306

80 orang

Tidak disewakan kepada umum
13

BSEB 301

50 orang

Tidak disewakan kepada umum
14

BSEB 303

50 orang

Tidak disewakan kepada umum
15

BSEB 306

60 orang

Tidak disewakan kepada umum
16

BSEC 101

60 orang

Tidak disewakan kepada umum
17

BSEC 102

100 orang

Tidak disewakan kepada umum
18

BSEC 204

150 orang

Tidak disewakan kepada umum
19

BSEC 305

50 orang

Tidak disewakan kepada umum
20

SKET (C)

60 orang

Tidak disewakan kepada umum
21

SKET (D)

60 orang

Tidak disewakan kepada umum
22

SKET (E)

60 orang

Tidak disewakan kepada umum
23

Bilik T1

30 orang

Tidak disewakan kepada umum
24

Bilik T2

30 orang

Tidak disewakan kepada umum
25

Bilik T3

30 orang

Tidak disewakan kepada umum
26

Bilik T4

30 orang

Tidak disewakan kepada umum
27

Bilik CUBE

30 orang

Tidak disewakan kepada umum
28

Bilik Matematik

20 komputer@ 30 orang

Tidak disewakan kepada umum
29

Bilik Multimedia

20 komputer@ 30 orang

Tidak disewakan kepada umum
30

Bilik Sumber

30 orang

Tidak disewakan kepada umum
31

Studio TV

40 orang

Tidak disewakan kepada umum
32

Makmal Kelompok

50 orang

Tidak disewakan kepada umum
33

Bilik Seni 1

40 orang

Tidak disewakan kepada umum
34

Bilik Seni 2

30 orang

Tidak disewakan kepada umum
NO
FACILITIES
CAPACITY
RENTAL

Last Updated: 05/10/2019